O NAS

Nasza Misja:

Jesteśmy organizacją pozarządową, skupiającą osoby aktywne, poszukujące nowych rozwiązań zmierzających do zmiany rzeczywistości edukacyjnej.

Wprowadzamy styl w nauczaniu, wychowaniu i animacji społeczno-kulturalnej, wyzwalający aktywność własną uczestników w atmosferze współpracy i poszanowania podmiotowości.

Uznajemy, że każdy człowiek ma potencjał twórczy i może się rozwijać.

KLANZA – to stowarzyszenia, które działa w 18-tu miastach w Polsce

  • prowadzi działalność w zakresie doskonalenia nauczycieli i pedagogów,
  • organizuje i prowadzi działania animacyjne dla małych i dużych grup dzieci, młodzieży               i dorosłych,
  • organizuje konferencje, spotkania i targi metodyczne,
  • realizuje projekty adresowane do różnych grup zawodowych, także poza granicami kraju,
  • prowadzi programy z zakresu profilaktyki społecznej, wyrównywania szans edukacyjnych          i socjoterapii,
  • proponuje atrakcyjną ofertę dla wolontariuszy,
  • realizuje własny plan wydawniczy.

Od 2000 roku działa Centrum Szkoleniowe KLANZA – niepubliczna placówka doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnopolskim.

W ofercie KLANZY jest ok. 110 autorskich programów szkoleniowych. Zajęcia prowadzi 104 trenerów i 61 animatorów. Posiadamy własny system kształcenia trenerów i zespół superwizorów wspomagających proces rozwoju organizacji. Wyróżnia nas specyficzna i oryginalna metoda KLANZY, stosujemy inne atrakcyjne metody kształcenia np. pedagogikę zabawy i pedagogikę cyrku.

Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego.

W 2004 roku osiągnięcia KLANZY zostały nagrodzone prestiżowym wyróżnieniem Pro Publico Bono.